02438364296 ttcnshtv@gmail.com

THÔNG BÁO ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH GIẢM GIÁ GIỐNG NẤM VÀ MỘT SỐ DỊCH VỤ BÁN HÀNG TỪ 15/8/2018 ĐẾN 31/12/2018

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nấm xin trân trọng thông báo chính sách giảm giá giống nấm và một số dịch vụ bán hàng áp dụng từ ngày 15/8/2018 đến hết ngày 31/12/2018. Chi tiết trong quyết định kèm theo

Quyết định giảm giá.pdf