02438364296 ttcnshtv@gmail.com

Hoạt động Trung tâm

THÔNG BÁO ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH GIẢM GIÁ GIỐNG NẤM VÀ MỘT SỐ DỊCH VỤ BÁN HÀNG TỪ 15/8/2018 ĐẾN 31/12/2018

THÔNG BÁO ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH GIẢM GIÁ GIỐNG NẤM VÀ MỘT SỐ DỊCH VỤ BÁN HÀNG TỪ 15/8/2018 ĐẾN 31/12/2018

THÔNG BÁO ÁP DỤNG BIỂU MẪU KẾ TOÁN TỪ 1/1/2018

Địa chỉ “đỏ” học nghề trồng nấm

Cơ hội xuất khẩu nấm sang Hàn Quốc

Tin tức - Thị trường

Mô hình sản xuất nấm công nghệ cao thách thức mọi thời tiết

Mô hình sản xuất nấm công nghệ cao thách thức mọi thời tiết

Trồng nấm công nghệ Nhật Bản

Dạy nghề trồng nấm