02438364296 ttcnshtv@gmail.com

Lịch sử hình thành

Tin Được quan tâm
  • 2018-05-30 05:44:00

    Quá trình thành lập và phát triển

    Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nấm là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập trực thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. ..
    Quá trình thành lập và phát triển