02438364296 ttcnshtv@gmail.com

Thành tựu

Tin Được quan tâm
  • 2018-05-30 06:07:43

    Thành tựu đạt được của Trung tâm

    Trải qua lịch sử hình thành và phát triển, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nấm, tiền thân là Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật đã gặt hái được vô vàn những giải thưởng, thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu, chọn tạo và phát triển ngành nấm tại Việt Nam. ..
    Thành tựu đạt được của Trung tâm