02438364296 ttcnshtv@gmail.com

Giải thưởng

Tin Được quan tâm
  • 2018-05-30 06:03:48

    Khen thưởng

    Trải qua lịch sử hình thành và phát triển, tập thể và các cá nhân Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nấm đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ NN-PTNT trao nhiều Huân, Huy chương và Bằng khen. ..
    Khen thưởng