02438364296 ttcnshtv@gmail.com

THÔNG BÁO ÁP DỤNG BIỂU MẪU KẾ TOÁN TỪ 1/1/2018

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nấm xin được công bố biểu mẫu kế toán áp dụng từ 1/1/2018. Click vào link file bên dưới để tải tài liệu!

Thông báo áp dụng biểu mẫu kế toán

Danh mục chứng từ kế toán

Bảng chấm công

Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo

Bảng kê chứng từ thanh toán

Bảng kê đề nghị thanh toán

Bảng kê mua hàng

Bảng kê thanh toán công tác phí

Bảng kê thanh toán tiền lương

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn

Bảng thanh toán phụ cấp

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

Giấy báo làm thêm giờ

Giấy biên nhận tiền mua hàng

Giấy biên nhận

Giấy đề nghị đi công tác

Giấy đề nghị tạm ứng

Giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản

Giấy đề nghị thanh toán bằng tiền mặt

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

Giấy đi đường

Phiếu giao nhận hàng hóa