02438364296 ttcnshtv@gmail.com

Khen thưởng

Trải qua lịch sử hình thành và phát triển, tập thể và các cá nhân Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nấm đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ NN-PTNT trao nhiều Huân, Huy chương và Bằng khen.

+ Huân chương lao động hạng Ba cho Tập thể  Trung tâm;
+ Huân chương lao động hạng Ba cho cố GS.TS. Nguyễn Hữu Đống - Nguyên Giám đốc Trung tâm;
+ Huân chương lao động hạng Ba cho đ/c Đinh Xuân Linh - Nguyên Giám đốc Trung tâm;
+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tập thể Trung tâm và cá nhân cố GS.TS Nguyễn Hữu Đống - Nguyên Giám đốc và đ/c Đinh Xuân Linh - Nguyên Giám đốc Trung tâm;
 + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND các tỉnh Bắc Giang, Thái Bình, Hà Tĩnh…
+ Giải thưởng khoa học sáng tạo VIFOTEC cho tâp thể Trung tâm;
+ Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn Thành niên cộng sản Hồ Chí Minh